Tietosuojaseloste

Eläinlääkäriasema Pielisvet Oy:n tietosuojaseloste 1.3.2021, päivitetty 26.01.2024

 • Rekisterinpitäjä: Eläinlääkäriasema Pielisvet Oy, Y-tunnus 3185949-1, Simo Hurtan katu 13, 81700 LIEKSA, puh. 0505522393, sähköposti: info@pielisvet.fi
 • Yhteyshenkilö: Katarina Pirtonen, yhteystiedot kuten yllä
 • Rekisterin nimi: Asiakasrekisteri
 • Tietojen käsittelyn tarkoitus: Potilastietojen ylläpito, laskutus, yhteydenpito potilaan hoidollisissa asioissa, asiakassuhteen hoito
 • Rekisterin tietosisältö: Asiakkaan nimi ja osoite, puhelinnumero ja sähköposti (laskutusasiakkailta henkilötunnus). Tietoja tallennetaan Kliniq -potilastietojärjestelmään (asiakkaan nimi, osoite puhelinnumero, sähköposti) sekä tarvittaessa röntgenkuvauksessa käytettävälle tietokoneohjelmalle (yleensä vain asiakkaan sukunimi eläinpotilaan yksilöimiseksi), myös röntgenkuvausohjelma suojattu salasanalla. Laskutettavilta henkilöasiakkailta otetaan henkilötunnus, jota säilytetään klinikalla paperisen laskukopion yhteydessä lukollisessa kaapissa, kunnes lasku on maksettu, sen jälkeen henkilötunnus hävitetään. Henkilötunnuksia ei kirjata potilasohjelmaan. Kliniq-ohjelmiston ylläpidosta vastaa TeraKuu Oy.
 • Säännönmukaiset tietolähteet: Rekisteröidyltä itseltään asiakaskäynnin tai nettiajanvarauksen yhteydessä tai muilta eläinlääkäreiltä (esim. jatkohoitoon tulevat) omistajan suostumuksella.
 • Tietojen vastaanottajat: Eläinlääkäriasema Pielisvet Oy
 • Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Ei tapahdu.
 • Rekisterin suojauksen periaatteet: Potilastietojärjestelmässä salasanojen takana. Salasanat ovat tiedossa vain eläinlääkäriasemalla työskentelevillä, joilla on työnsä vuoksi tarve päästä tietoihin käsiksi. 
 • Tietojen säilytysaika: Vähimmäissäilytysaika 3 vuotta (Laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta, potilastietojen säilyttäminen) tai 5 vuotta (Laki eläinten lääkitsemisestä, lääkityskirjanpito). Käytännössä potilastietoja säilytetään klinikalla kauemmin, ellei asiakas pyydä tietojen hävittämistä, koska tietojen säilyttäminen on potilaan ja asiakkaan edun mukaista ainakin potilaan eliniän ajan. Kirjanpitoon liittyvien raporttien säilytysaika on 10 vuotta.
 • Rekisteröidyn yleiset oikeudet: Asiakas voi halutessaan saada nähtäville häntä koskevat tiedot pyytämällä niitä kirjallisesti rekisterinpitäjältä.
 • Muut rekisteröidyn oikeudet ja tietojen välitys kolmansille osapuolille: Asiakas voi päättää, jos haluaa tietojaan siirrettävän kolmannelle osapuolelle.  Muuten kuin asiakkaan pyynnöstä tietoja ei siirretä eikä luovuteta eikä käytetä markkinointiin tai suoramyyntiin. Kolmannelle osapuolelle siirrettäviä tietoja voivat olla esimerkiksi Kennelliittoon lausuttaviksi lähetettävien virallisten terveystutkimusten yhteydessä lähetettävät asiakkaan tiedot, potilaan jatkotutkimuksiin lähettämiseen liittyvät tiedot, jolloin asiakkaan suostumuksella hänen yhteystietonsa välitetään jatkohoidosta vastaavalle klinikalle, tai laboratorioihin tutkittavaksi lähetettävien näytteiden yhteyteen liitettävät asiakkaan tiedot.
Evästeet

Käyttäjällä on mahdollisuus kieltäytyä evästeiden käytöstä estämällä ne oman selaimensa asetuksista. Viittamme tällä käytännöllä Euroopan komission lehdistötiedotteen yksinkertaisimpiin sääntöihin evästeiden käytöstä.